niedziela, 20 września 2020

poniedziałek, 7 września 2020

Tunezja - żeglarze, rewolucjoniści, obywatele

Koło Naukowe Arabistów UW wraz z Biblioteką Przy Zawiszy mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie ONLINE "Tunezja - żeglarze, rewolucjoniści, obywatele". 

Dnia 13.10.2020 o godzinie 18:00 zostanie opublikowane nagranie wydarzenia na naszym kanale na portalu YouTube. 

W trakcie wykładu chcielibyśmy zapoznać uczestników z:

- historią Tunezji ze szczególnym uwzględnieniem okresu fenickiego oraz ze starożytnymi zabytkami, które można podziwiać do dziś;

- twórczością tunezyjskiej piosenkarki Emel Mathlouthi, której piosenka stała się hymnem tunezyjskiej rewolucji i Arabskiej Wiosny;

- unikatowości sceny politycznej na tle innych państw arabskich.

Prelegenci:

- Agnieszka Nitek

- Michał Lewandowicz-Bucholc

- Sofia Kryvosheieva

Serdecznie zapraszamy!Read More

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Orientalizm według Edwarda Saida czyli pokłosie kolonializmu

Książka Edwarda Saida wydana w 1978r. przez wielu uważana jest za jedną z najważniejszych pozycji naukowych XX wieku. Niewątpliwie o sile jej oddziaływania świadczy chociażby fakt, iż w języku angielskim niegdyś neutralne słowo orientalism, oznaczające dyscyplinę akademicką badającą języki, historię czy religie Wschodu, za sprawą tej właśnie publikacji nabrało zupełnie innego wydźwięku. Pochodzący z Palestyny literaturoznawca, mieszkający i publikujący w Stanach Zjednoczonych, na kartach swojej książki zaproponował odmienne rozumienie tego słowa. Edward Said orientalizmem nazywa głęboko zakorzeniony w Zachodniej kulturze system uprzedzeń i przekłamań na temat Orientu, przede wszystkim zaś kultur muzułmańskiego Bliskiego Wschodu. Definiuje orientalizm na cztery sposoby: jako „upowszechnienie pewnej świadomości geopolitycznej”, wizję świata składającego się z dwóch nierównych części Orientu i Okcydentu, wolę zdominowania Wschodu przez Zachód oraz zaskakująco spójną formę dyskursu społecznego i politycznego. Orientalizm przejawia się zarówno w działalności artystycznej, jak i w nauce czy polityce, sfery te bowiem z natury są ze sobą powiązane.

Początków sformalizowania orientalizmu Said doszukuje się w wyprawie Napoleona na Egipt w 1798 roku. Wojskom francuskim towarzyszyły zastępy badaczy, opis naukowy stał się jednym z narzędzi dominacji i demonstracji wyższości cywilizacyjnej. Orientalizm powstał zatem w realiach historycznych kolonializmu, kiedy dwa wielkie imperia – Wielka Brytania i Francja –  kierując swe podboje coraz bardziej na wschód, potrzebowały uzasadnienia „misji cywilizacyjnej” czyli ideologicznej podbudowy dla swoich działań. Said twierdzi, iż wiedza o Oriencie wytworzona przez kolonizatorów jest zatem uwarunkowana politycznie, fałszywe zaś przekonanie o jej obiektywizmie. Orientalizm, jako konkretny styl myślenia o Wschodzie, w późniejszym okresie został przejęty przez Stany Zjednoczone, które zastąpiły europejskie imperia w roli ekspansywnego kulturalnie i militarnie hegemona.

Orientalizm jako zjawisko Said analizuje głownie na podstawie dziewiętnasto- oraz dwudziestowiecznych brytyjskich i francuskich dzieł literackich. Wykreowanie obrazu Wschodu, jako przeciwieństwa Zachodu, było Europejczykom potrzebne do samookreślenia. W opozycji do zacofanego, magicznego Orientu, Europejczycy mogli wytworzyć własną tożsamość, widzieć samych siebie jako predestynowanych do rządzenia innymi narodami przedstawicieli jedynej prawdziwej kultury. Mieszkaniec orientu jako „jeden z najmocniejszych, najgłębiej utrwalonych (…) obrazów »obcego«” ucieleśniał to co nieeuropejskie, czyli od europejskiego gorsze. Rzeczywistość opisywano zatem w kategoriach przeciwieństw my – oni: my – racjonalni, moralni, aktywni, demokratyczni; oni –nieracjonalni, erotycznie rozpasani, niezdolni do samoreprezentacji, rządzeni przez wschodnich despotów. Said twierdzi iż kultura europejska wytworzyła stały repertuar, swoiste imaginarium istot zamieszkujących Wschód. Są więc wśród nich sensualne kobiety egzotycznie rozwiązłe; zniewieścieli mężczyźni chytrzy i podstępni, pilnujący haremów eunuchowie, bestie fantastyczne, mary i potwory. Wydaje się, iż pod pretekstem opisywania Wschodu pisarze, jak na przykład Gustaw Flaubert, dokonywali projekcji swoich tłumionych, często nieheteronormatywnych, fantazji seksualnych. Sam Orient jest zatem raczej kreacją literacką, niż rzeczywistością, podobnie nierealne są ludy Orient zamieszkujące. Arabowie, ich kultura i zwyczaje są takie same, niezależnie od tego, czy żyją w opisywanym przez Edwarda W. Lane'a Egipcie w XIX wieku, czy w Syropalestynie przemierzanej przez Gerarda de Nervala w następnym stuleciu. Krainy takie jak Persja, Irak czy Indie trwają niezmiennie poza czasem i historią, pogrążone w stagnacji kulturalnej i technologicznej, pasywne i urabialne stają się idealną scenerią dla dzikich imaginacji europejskich twórców.


„Orientalizm” spotkał się z ostrą krytyką badaczy zawodowo zajmujących się Wschodem, bowiem w świecie po 1978r. nazwa ich zawodu stała się, jak to określił Albert Hourani „brzydkim słowem”. Saidowi zarzuca się także, iż odbiera ludziom Zachodu prawo do zajmowania się Orientem. Podobny postulat byłby absurdem w przypadku badań nad jakąkolwiek inną częścią świata. Niemniej książka Edwarda Saida zrobiła ogromną karierę w humanistyce. Krytykując zachodnią naukę, która w rękach byłych kolonizatorów wciąż może służyć (przynajmniej pośrednio) jako narzędzie dominacji, przyczyniła się do powstania nowej dziedziny rozważań –  studiów postkolonialnych.


Zuzanna Nabulssi


Bibliografia:

Edward Said, Orientalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.

https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientalism+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf.

http://www.campus-watch.org/article/id/3082.


Read More

wtorek, 28 lipca 2020

Wydarzenie o Azerbejdżanie - nagranie

Przypominamy i gorąco zachęcamy do zapoznania się z kanałem Koła Naukowego Arabistów UW na portalu YouTube. Dziś publikujemy nasze wydarzenie zatytułowane "Azerbejdżan - język religii, język architektury, język narodu". Wydarzenie odbyło się w formie online we współpracy z Biblioteką Przy Zawiszy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kampus. 

Prelegenci: 
Dawid Surma 
Dominik Masełbas 
Jakub Łojszczyk 
Michał Lewandowicz-Bucholc 
Read More

wtorek, 21 lipca 2020

Konferencja naukowa - Świat arabsko-muzułmański

Studencko-doktorancka konferencja naukowa ,,świat arabsko-muzułmański - tradycja i nowoczesność" ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, przede wszystkim młodych naukowców, studentów i doktorantów, którzy w swoich badaniach skupiają się na problematyce szeroko rozumianego świata arabsko-muzułmańskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2020. Wydarzenie będzie miało charakter online, zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej Google Meets.

Zgłoszenia do 06.09.2020 przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy:


- Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie udzielona drogą mailową najpóźniej do 20.09.2020.

- Opłata konferencyjna wynosi 50 zł dla studentów i 80 dla doktorantów.

- Opłatę konferencyjną należy uiścić do 4 października 2020. Opłata nie podlega zwrotowi jeżeli zarejestrowany uczestnik nie weźmie udziału w konferencji.

- Artykuły napisane na podstawie wystąpień konferencyjnych, po akceptacji przez Radę Naukową konferencji, ukażą się w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie e-booka.
Prelegenci będą mogli przesyłać swoje artykuły w formie elektronicznej do 1 grudnia 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:
swiat.arabski.konferencja@gmail.com

Read More

Azerbejdżan - język religii, język architektury, język narodu

Koło Naukowe Arabistów UW wraz z Turkologicznym Kołem Naukowym UW oraz Biblioteką "Przy Zawiszy" mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie ONLINE pt. "Azerbejdżan - język religii, język architektury, język narodu". Wydarzenie odbędzie się 28.07.2020 o godzinie 18:00. Transmisja za pośrednictwem kanału KNA UW na platformie YouTube.

W takcie wykładu chcielibyśmy zapoznać uczestników z:
- muzułmańskimi zabytkami Azerbejdżanu;
- historią i podstawowymi założeniami Islamu szyickiego;
- historią języka azerbejdżańskiego.

Prelegenci:
- Dawid Surma
- Jakub Łojszczyk
- Michał Lewandowicz-Bucholc

Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym Radia Kampus

Serdecznie zapraszamy!
Read More

czwartek, 9 lipca 2020

„Im mądrzej, tym głupiej” albo parę słów o twórczości Gombrowicza w świecie arabskim

Witold Gombrowicz – pisarz należący do kategorii tych „trudnych” i „nie dla wszystkich”, uwielbiany przez polonistki i przyjmowany z nieco mniejszym entuzjazmem przez licealistów, cieszy się w ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem w świecie arabskim. Nie jest on, oczywiście, pierwszym pisarzem polskim, znanym czytelnikom arabskim, bowiem do tej pory zostały przetłumaczone dzieła m.in. Szymborskiej, Mickiewicza, Miłosza, Różewicza, Herberta, Grochowiaka, Słowackiego, Kapuścińskiego, Kołakowskiego itd. Jednak popularność Gombrowicza może nieco dziwić, zważając na to, że tematyka jego powieści i dramatów pozornie wydaje się bardzo polska, a język specyficzny i trudny do tłumaczenia.

 

Przekłady na język arabski

W 2004 roku, w Warszawie, nakładem wydawnictwa Dialog ukazuje się pierwsze dzieło Gombrowicza w tłumaczeniu George`a Yacouba - Ślub. Jednak ten dramat, wydany przez polskie wydawnictwo akademickie, nie mógł dotrzeć do szerszego grona arabskojęzycznych odbiorców. Dopiero tłumaczenie Ferdydurke w 2016 roku zainicjowało spotkanie arabskiego czytelnika z twórczością Gombrowicza. Ferdydurke ukazała się nakładem libańskiego wydawnictwa Manszurat al-Dżamal w przekładzie Agnieszki Piotrowskiej i Motasema Baha’iego pod redakcją Hatifa Janabiego w liczbie tysiąca egzemplarzy (nie jest to bestseller). Ze słów założyciela wydawnictwa, irackiego poety i tłumacza Chalida al-Ma’aliego wynika, że bardzo dobrą reklamę Gombrowiczowi zrobił swego czasu znany w świecie arabskim czeski pisarz Milan Kundera. A mianowicie w 1990 roku powiedział: “Uważam, że Ferdydurke jest jedną z trzech czy czterech najwybitniejszych powieści, napisanych po śmierci Prousta” (gdyby ktoś, jak ja, nie wiedział, Marcel Proust zmarł w 1922 r.)

W 2019 roku, nakładem tego samego wydawnictwa ukazuje się przekład I tomu Dzienników Gombrowicza (szykuje się też wydanie II tomu). Przekładu publikacji ponownie dokonali Agnieszka Piotrowska i Motasem Baha`i.Język

Na wstępie warto powiedzieć, że w krajach arabskich występuje zjawisko zwane dyglosją - jest to sytuacja, w której równocześnie funkcjonują dwie odmiany języka. Język literacki (al-fusha - wywodzący się z języka klasycznego, ukształtowanego w VII/VIII wiekach) wykorzystywany jest w dziełach naukowych, literaturze pięknej, tekstach urzędowych i, przede wszystkim, jest to język tekstów sakralnych (Koranu, zbiorów hadisów), natomiast na co dzień mieszkańcy krajów arabskich posługują się swoimi dialektami, które mogą bardzo się różnić nawet w obrębie jednego państwa. Zwykle dzieła z języków obcych są tłumaczone na język literacki, ponieważ jest to jedyna forma języka, która będzie zrozumiana w każdym kraju arabskim. Natomiast formy dialektalne w literaturze są coraz częściej wprowadzane tam, gdzie w języku oryginału użyta jest gwara ludowa lub język potoczny. Tak, na przykład, Agnieszka Piotrowska - tłumaczka literatury polskiej i arabskiej, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, założycielka Biblioteki Polsko-Arabskiej wykorzystała dialekt egipski dla oddania gwary ludowej, tłumacząc Ferdydurke. 

Największym wyzwaniem dla tłumaczy dzieł Gombrowicza jest przekład słów, które odgrywają kluczową rolę w utworze - takie jak pupa i gęba (polemikę z tłumaczką w zakresie wybranych przez nią określeń podjął George Yacoub). Ponadto trudność sprawiają liczne zdrobnienia, znaczące imiona własne i gombrowiczowskie określenia typu “przepaścista mucha”. Niektórych zabiegów językowych nie da się przetłumaczyć i muszą one być wyjaśniane w przypisie (tak na przykład jest z makaronizmami, wyrażającymi styl uczniowski), inne (takie jak tworzenie form pochodnych typu “zbelfrzyć” i “belfrowaty”) są dość proste do stworzenia ze względu na elastyczność języka arabskiego.

Tłumaczenie “Ferdydurke” było dobrze przyjęte przez krytyków arabskich, chociaż sama tłumaczka stwierdza, że dostrzega niedoskonałości przekładu, które zamierza poprawić przy planowanym drugim wydaniu powieści.Odbiór twórczości Gombrowicza w świecie arabskim

Gombrowicz pojawił się na arabskiej scenie literackiej bardzo późno, ponad 70 lat po pierwszym wydaniu Ferydurke . Jednak może akurat teraz jest najlepsza chwila dla zapoznanie się z twórczością “mistrza zrywania masek”?

Ferdydurke była przedstawiona dotychczas na największych targach książki, ukazały się też przychylne recenzje w czasopiśmie literackim Achbar al-Adab , a także artykuł autorstwa Ibrahima Farghali’ego w jednym z wiodących dzienników arabskojęzycznych Al-Hajat. Krytycy arabscy doceniają przejaskrawioną ironię gombrowiczowską, uderzającą w infantylne wartości społeczeństwa (nie tylko polskiego), jego zabawę z formą i bunt przeciwko owej. A próby odpowiedzi na pytanie o sukces Ferdydurke udzieliła tłumaczka Agnieszka Piotrowska:

 

Dziś, gdy świat arabski zmaga się z zagadnieniem konfrontowania się stylów życia i wartości, a my wszyscy mierzymy się z problemami hierarchii zależności i mechanizmami funkcjonowania formacji środowiskowych i ideologicznych, namysł nad kwestiami kultury i jej rolą we współczesnym świecie oraz krytyka fałszu i demistyfikacja tandety wydają się równie konieczne. Dodatkowo, Gombrowicz przeczuł rolę, którą odegra w kulturze młodość, dostrzegał jej właściwości w Argentynie (która przypominała mu Polskę) i wiele z jego uwag można by z powodzeniem odnieść do kultur nieeuropejskich.

 

 

Jeżeli chodzi o Dzienniki, to zarówno Piotrowska, jak i Mansura Izz ad-Din – egipska pisarka i dziennikarka, redaktorka czasopisma literackiego Achbar al-Adab zauważają jak dobrze odzwierciedlają one stan współczesnej arabskiej elity intelektualnej. Bowiem w tym wpół prywatnym świadectwie swoich czasów Gombrowicz pisze m.in o emigracji, podziałach społecznych, zapatrzeniu się elit w Zachód, o roli sztuki, zniewoleniu i buncie. Wszystkie te tematy są jak najbardziej aktualne dla pisarzy, twórców i intelektualistów arabskich.

Podsumowując, można powiedzieć, że Gombrowicz pojawił się w świecie arabskim w odpowiednim momencie, znalazł swojego czytelnika (nie tak licznego, jakby się chciało, ale jednak znalazł), i przede wszystkim, zapoczątkował dyskusję w kręgach literackich. Możemy mieć nadzieję, że następne wydania jego utworów sprawią, że twórczość, idee, język Gombrowicza głębiej zakorzenią się w kulturze arabskiej i zyskają uznanie, na które niewątpliwie zasługują.

Sofia Kryvosheieva

Źródła:


“Ferdydurke po arabsku” 


Biblioteka Polsko-Arabska

Read More