Rekrutacja


Rekrutacja nowych członków Koła Naukowego Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się dwa razy w roku akademickim, na początku każdego semestru.

Składa się z dwóch etapów:
  1. Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: w określonych dniach dostępny jest formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego zgromadzimy dane kontaktowe osób zainteresowanych dołączeniem do KNA oraz podstawowe informacje na ich temat.
  2. Rozmowy z kandydatami, podczas których pragniemy dowiedzieć się więcej na temat przyszłych członków: dlaczego chcą dołączyć do Koła i wokół czego koncentrują się ich zainteresowania.

Najczęściej zadawane pytania:


1. Kto może dołączyć do Koła? Czy trzeba być studentem arabistyki, aby dołączyć do Koła?

Członkiem Koła może zostać każdy aktywny student Uniwersytetu Warszawskiego, nie tylko studenci arabistyki.

2. Jakie czekają na mnie obowiązki w Kole?

Członkowie Koła przede wszystkim powinni angażować się w naszą działalność. Co semestr należy też uiścić składkę członkowską.

3. Na jakiej zasadzie przeprowadzana jest selekcja kandydatów?

Aby zostać członkiem Koła, należy wziąć udział w rekrutacji i stawić się na rozmowie, która nie jest rozmową kwalifikacyjną. Nie należy zatem jej się bać. Dzięki rozmowom możemy nowych członków lepiej poznać.

4. Czy trzeba znać arabski?

Nie, wystarczy mieć w sobie pasję do arabskiej kultury.


Najbliższa rekrutacja odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zapraszamy!